Om Säffle

Vackra Säffle på sommaren

Vackra Säffle på sommaren

Säffle är Sveriges yngsta stad, då den grundades så sent som 1951. Staden, och dess omgivning, präglas av vatten, jordbruksmark och skog, vilket har satt sina spår på det näringsliv som finns här i bygden. Trä och papper, storskalig busstillverkning, avancerad högteknologi och livsmedelsproduktion är det som är basen till det ekonomiska livet här i Säffle.

Säffle har också ett av Europas absolut bästa vatten för fiske av gös, och du kan dessutom göra det i centrum. På vintern kan man även vandra ut på isen och borra sig ett hål och därefter försöka fånga några islakar eller en och annan slom. Säffle har också en mycket välkomnande gästhamn och för golfare är det självklara valet Billerudsbanan, strax utanför staden.

Säfflebor är väldigt aktiva och drivande i sina liv och överallt runt om i kommunen så finns det aktiviteter och verksamheter som passar för alla olika typer av smaker. Kulturlivet är även det en del som har en framträdande roll i Säffle kommun, där Jazzklubben är stor i staden och Säffleoperan välbesökt.

Säffle satsar även på fritidssektorn och det senaste tillskottet är en inomhushall för fotboll på konstgräs, vilket gör att Sifhälla, och kanske Säffle FF, kan klättra flera nivåer då de får bra underlag att spela på även under vintern. Säffle är helt enkelt en tämligen idyllisk plats att bo på och här finns det helt enkelt det mesta av det bästa. Man behöver inte ta sig någon annanstans för att hitta livskvalité, allt detta är redan ordnat i denna vackra värmländska ort.